Ai tai
indiferent
de conditii

Back

I. DISPOZIȚII GENERALE

II. SERVICII ELECTRONICE PE PAGINA DE INTERNET ȘI APLICAȚIE

III. METODE EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI CERERILOR DE INVESTIGARE ȘI REGULI DE ACCESARE A ACESTOR PROCEDURI

IV. LICENȚĂ

V. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

VI. REZILIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII ȘI SCHIMBAREA REGULILOR

VII. DISPOZIȚII REFERITOARE LA UTILIZATORII CE NU SUNT CONSUMATORI

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Aplicatia CCC Shoes Map, dezvoltată de compania Shoe Express S.A, pe domeniul www.CCCShoesMap.eu are grijă de drepturile Consumatorului. Consumatorul nu poate renunța la drepturile care îi sunt acordate în Legea cu privire la Drepturile Consumatorului. Clauzele abuzive cuprinse nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar garantarea drepturilor acestuia se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua. În măsura în care acordul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară renunțarea la acord, putând solicita, după caz, şi daune-interese. În cazul unei neconformități neintenționate a clauzelor acordului cu dispozițiile legale invocate mai sus, prevederile legale au întâietate, iar CCC le aplică.

I. DISPOZIȚII GENERALE

Serviciul de Internet disponibil la adresa de Internet www.CCCShoesMap.eu (incluzând sub-paginile și tab-urile aflate la adresa de internet indicată) este pus la dispoziție de societatea Shoe Express S.A., cu sediul în București, Str. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, cladirea Globalworth Plaza, înregistrată la Registrul Comertului sub Nr. J40/8764/2012, C.U.I. RO 30490303, adresă de e-mail: info.ro@ccc.eu, număr telefon contact: + 40 (31) 2296196 (taxare conform conexiunii standard – conform listei de prețuri ale operatorului respectiv).

Serviciul de Internet disponibil la adresa de Internet www.CCCShoesMap.eu (incluzând sub-paginile și tab-urile aflate la adresa de internet indicată) este pus la dispoziție de societatea Shoe Express S.A., cu sediul în București, Str. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, cladirea Globalworth Plaza, înregistrată la Registrul Comertului sub Nr. J40/8764/2012, C.U.I. RO 30490303, adresă de e-mail: info.ro@ccc.eu, număr telefon contact: + 40 (31) 2296196 (taxare conform conexiunii standard – conform listei de prețuri ale operatorului respectiv).

2. Aceste Reguli se adresează atât Utilizatorilor ce au calitatea de Consumatori, cât și Utilizatorilor care nu au calitatea de Consumatori.

3. Acceptarea Regulilor este voluntară, însă necesară pentru a posta o recenzie pe platformă.

4. De fiecare dată când se utilizează următoarele expresii scrise cu majuscule, în următoarele părți ale Regulilor, ele trebuie înțelese în următorul mod, cu excepția cazului în care utilizarea lor indică în mod clar altceva:

a) APLICAȚIE – software (aplicație mobil) pusă la dispoziția Utilizatorilor de către CCC, destinată instalării pe un dispozitiv mobil aflat în proprietatea Utilizatorului și care permite în special utilizarea Paginii de Internet, prin lansarea unui browser de internet. Dispozițiile cu privire la Aplicație incluse în Reguli se vor aplica din momentul în care CCC pune la dispoziție Aplicația în magazinele online cu aplicații pentru mobil indicate în capitolul II paragraf 14 din Reguli sau pe pagina de browser dedicata, aflată la domeniul www.CCCShoesMap.eu și în funcție de disponibilitatea sa ulterioară;

b) CSO – Birou Servicii Clienți CCC care furnizează Utilizatorilor informații cu privire la activitatea desfășurată de Pagina de Internet, incluzând Produse, Serviciul de Internet, Reguli și Promoții curente, în zilele lucrătoare, de la 9am la 5pm, la numerele de telefon + 40 (31) 2296196, la adresa de e-mail: info.ro@ccc.eu, reclamatii.ro@ccc.eu și prin intermediul formularului de contact aflat pe Pagina de Internet din tab-ul ”Contact”. Costul conectării la Biroul de Servicii Clienți – o taxă conform conexiunii standard – conform listei de prețuri a operatorului respectiv);

c) CCC - societatea comercială Shoe Express S.A. cu sediul în București, Str. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, cladirea Globalworth Plaza, înregistrată la Registrul Comertului sub Nr. J40/8764/2012, C.U.I. RO 3049030, adresă de e-mail: info.ro@ccc.eu, număr telefon contact: + 40 (31) 2296196 (taxare conform conexiunii standard – conform listei de prețuri ale operatorului respectiv);

e) ZI LUCRĂTOARE – o zi de luni până vineri, excluzând sărbătorile legale;

f) ZI DE LUCRU – o zi de luni până duminică, în care magazinul CCC offline selectat este deschis clienților;

g) UTILIZATOR – (1) o persoană fizică; sau o persoană juridică, care acționează prin intermediul unei persoane autorizate (2); sau (3) o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea îi acordă capacitate juridică; având capacitate juridică completă. În cazul în care Utilizatorul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, aceasta convine să obțină acordul reprezentantului său legal pentru a beneficia de o Furnizare de Servicii și de a prezenta acordul respectiv la orice solicitare din partea CCC;

h) CONSUMATOR – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

i) CONT – Serviciu Electronic; marcat cu o denumire individuală (Username/nume de utilizator) și Parolă furnizate de către Utilizator, un set de resurse în sistemul IT CCC ce permite Utilizatorului să utilizeze funcționalități/servicii suplimentare. Utilizatorul obține accesul la Cont prin intermediul Numelui de utilizator și Parolei. Utilizatorul se autentifică în Contul său după înregistrarea pe Pagina de Internet.

j) FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RECENZIEI – furnizarea unor informații precum prenume, activarea locației, scrierea unui text de maximum 500 de caractere, încărcarea unor fotografii (maximum 3) - informații necesare pentru validarea postării recenziei utilizatorului.

k) CONCURS – anumite premii sau furnizării de servicii, reglementate conform termenilor exprimați pe Pagina de Internet, propuse de CCC la un anumit timp, de care Utilizatorul poate beneficia în conditiile stabilite, în baza unui regulament comunicat pe pagina denumită „Despre concurs” pe domeniul www.CCCShoesMap.eu.

l) REGULI – acest document specifică termenii încheierii acordului și regulilor pentru furnizarea și utilizarea serviciilor asigurate de CCC Shoes Map Utilizatorilor prin intermediul Paginii de Internet. Regulile definesc drepturile și obligațiile Utilizatorului și CCC.

m) SERVICIU INTERNET – o platformă pentru efectuarea unei RECENZII de către Utilizator și pentru furnizarea serviciilor asigurate de CCC, întreținută de CCC, constituind un set de pagini de internet interconectate, disponibile la adresa de Internet: www.CCCShoesMap.eu precum și prin intermediul Aplicației;

n) POSTARE – Recenzie postată de utilizatori, cuprinzând numele locației pentru care se scrie recenzia, adresa acesteia, un text descriptiv despre experiența utilizatorului în locația respectivă, fotografii încărcate de utilizator, adresa și prenumele utilizatorului. Aceasta va putea fi distribuită pe Facebook, prin acordul explicit al utilizatorului, care va bifa butonul indicat la finalizarea introducerii datelor pentru validarea postării.

o) CONȚINUT – elemente text, grafice sau multimedia (de exemplu, informații despre locație, fotografii din locație, descrieri), incluzând lucrări în sensul Legii Drepturilor de Autor și Drepturilor Conexe și imagini ale persoanelor fizice ce sunt postate și exportate ca parte a Paginii de Internet de către CCC, contractanții CCC, Utilizator, respectiv altă persoană ce utilizează Pagina de Internet;

p) SERVICIU ELECTRONIC – furnizarea de servicii electronice de către CCC pentru Utilizator prin intermediul Paginii de Internet, conform Contractului de Furnizare a Serviciilor. În măsura în care serviciile sunt furnizate de entitățile ce cooperează cu CCC, dispozițiile relevante cu privire la regulile de utilizare ale acestor servicii sunt incluse în regulile cu privire la furnizarea serviciilor de către aceste entități;a) LEGEA CU PRIVIRE LA DREPTURILE CONSUMATORULUI, Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare

q) CERINȚE TEHNICE – cerințele tehnice minime ce sunt necesare pentru a coopera cu sistemul IT utilizat de CCC, incluzând încheierea Contractului de Furnizare a Serviciilor respectiv: (1) un computer, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet (în cazul Aplicațiilor – un dispozitiv mobil); (2) acces la poșta electronică; (3) browser de Internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 sau o versiune mai nouă sau Internet Explorer versiunea 10.0 sau o versiune mai nouă, Opera versiune 12.0 sau o versiune mai nouă; Google Chrome versiunea 23.0 sau o versiune mai nouă; Safari versiunea 5.0 sau o versiune mai nouă; (4) rezoluția de ecran minim recomandată: 1024x768; (5) cookies și suport Javascript pe browser-ul de internet; (8) sistem de operare al unui dispozitiv mobil; Android versiunea 4.0.3 sau o versiune mai nouă sau iOS versiunea 9.0.4 sau o versiune mai nouă, (9) un dispozitiv mobil cu o cameră și un serviciu de geolocație (GPS). Pentru a crea o POSTARE, Utilizatorul trebuie să aibă o adresă de e-mail validă/activă, iar în anumite cazuri, o tastatură sau alt dispozitiv de punctare, ce permit completarea corectă a formularelor electronice.

II. SERVICII ELECTRONICE PE PAGINA DE INTERNET ȘI APLICAȚIE

1. CCC furnizează următoarele Servicii Electronice către Utilizatori, gratuit, prin intermediul Paginii de Internet:

a) formular pentru crearea unei POSTĂRI

b) permiterea Utilizatorilor de a face o POSTARE în termenii stipulați în prezentul document;

c) prezentarea către Utilizatori a materialelor publicitare adaptate intereselor lor, inclusiv, în funcție de furnizarea de către Utilizatori a acordurilor corespunzătoare, voluntare, prezentând Utilizatorilor notificări curente direct de la nivelul browser-ului de internet (”notificări tip push”);

e) permiterea vizualizării Conținutului aflat pe Pagina de Internet;

l) prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil (notificare ”push”);

2. În plus, CCC furnizează următoarele servicii, gratuit, prin intermediul Paginii de Internet pentru Utilizatorii care o accesează:

a) notificarea Utilizatorului după crearea POSTĂRII (utilizând un browser sau o Aplicație);

3. Înregistrarea și utilizarea formularului de creare a unei POSTĂRI sunt posibile după finalizarea următorilor pași de către Utilizator:

a) completarea formularului de înscriere a POSTĂRII și acceptarea dispozițiilor acestor Reguli;

b) click pe tab-ul „Trimite-ți părerea”

4. În formularul de înregistrare, utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele date ale Utilizatorului: prenume, adresă de e-mail, text, fotografii, adresa localului și activarea locației GPS.

5. Pentru a porni serviciul de Newsletter, se solicită acordul de a primi informații comerciale de către Utilizator, furnizând adresa sa de e-mail în câmpul corespunzător pe Pagina de Internet sau bifând căsuța corespunzătoare și confirmarea sa dând click pe link-ul de activare trimis de CCC la adresa de e-mail furnizată de către Utilizator (momentul începerii serviciului de transmitere Newsletter). La alegerea sa, Utilizatorul poate fi de acord cu primirea de informații comerciale din partea entităților ce cooperează cu CCC sau cu procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing ale entităților ce cooperează cu CCC. De asemenea, Utilizatorul poate fi de acord cu primirea de Newsletter prin SMS furnizând numărul său de telefon mobil și marcând căsuța corespunzătoare ca parte a Paginii de Internet.

9. Noutățile sunt furnizate în mod gratis, pentru o perioadă nedeterminată de timp (însă nu mai devreme de momentul activării serviciului de Newsletter de către CCC). Utilizatorul poate oricând, fără a oferi un motiv, să se dezaboneze de la Newsletter (renunțare la Newsletter), în special dând click pe link-ul de dezactivare din fiecare Newsletter trimis Utilizatorului sub forma unui e-mail sau transmițând o cerere corespunzătoare către Shoe Express, în special prin e-mail la următoarea adresă: info.ro@ccc.eu sau în scris la următoarea adresă: Str. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, cladirea Globalworth Plaza, Bucuresti.

10. Utilizatorul este obligat în special:

a) să furnizeze doar date reale, curente și necesare în formularele de creare a unei POSTĂRI sau de CONTACT;

b) să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod ce nu interferează cu funcționarea Paginii de Internet sau Aplicației CCC;

d) să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod conform cu dispozițiile legii în vigoare, dispozițiile Regulilor precum și cu practica și regulile de comportament social adoptate într-o anumită zonă;

e) să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către CCC într-un mod ce nu contravine celorlalți Utilizatori sau CCC;

f) să nu furnizeze sau să transmită niciun Conținut interzis de dispozițiile legii în vigoare, în special Conținutul ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terțelor persoane sau drepturilor lor personale, ca parte a Paginii de Internet;

g) să nu întreprindă acțiuni cum ar fi:

- trimiterea sau postarea pe Pagina de Internet a informațiilor comerciale nesolicitate sau postarea oricărui Conținut ce încalcă legea (interzicerea prezentării de conținut ilegal);

- întreprinderea activităților TIT sau oricăror alte activități ce au drept scop intrarea în posesie a informațiilor ce nu sunt destinate Utilizatorului, inclusiv datele altor Utilizatori sau interferența cu regulile sau aspectele tehnice ale operării Paginii de Internet și Aplicației;

- modificarea neautorizată a Conținutul furnizat de CCC, în special furnizat pe Pagina de Internet

h) să descarce Aplicația doar din surse legale, în mod exhaustiv indicate de CCC în paragraful 14 de mai jos.

11. Reclamațiile cu privire la furnizarea de Servicii Electronice, Aplicație sau Contractul de Rezervare pot fi depuse, de exemplu:

a. în scris, la următoarea adresă: Str. Pipera nr. 42, etaj 19, sector 2, cladirea Globalworth Plaza 2, Bucuresti;

b. în format electronic prin e-mail la următoarea adresă: reclamatii.ro@ccc.eu

12. Se recomandă ca Utilizatorul să prezinte în descrierea reclamației: (1) informațiile și circumstanțele cu privire la subiectul reclamației, în special tipul și data apariției neregularității; (2) solicitarea Utilizatorului și (3) detaliile de contact ale părții care face reclamația – acest lucru va facilita și va crește viteza luării în considerare a reclamației de către CCC. Cerințele specificate în propoziția anterioară iau doar formă de recomandare și nu afectează eficiența reclamației depuse, omițând descrierea recomandată a reclamației.

13. Răspunsurile din partea CCC la reclamații vor fi prezentate în maximum 14 zile de la data depunerii lor.

14. CCC va permite Utilizatorului să acceseze Aplicația pentru dispozitivul mobil al Utilizatorului, în mod gratuit, la adresa din browser www.CCCShoesMap.eu

15. Utilizarea Aplicației descărcate dintr-o sursă, alta decât cele indicate în paragraful 14 de mai sus este asociată cu riscul de încălcare a integrității Aplicației și conectarea la software virusat, lucru ce reprezintă o amenințare la securitatea dispozitivului mobil al Utilizatorului și la datele stocate pe acesta.

16. Pentru a utiliza Aplicația, Utilizatorul ar trebui:

a. să se familiarizeze cu aceste Reguli și informații despre Aplicație furnizate ca parte a magazinelor la care se face referire în paragraful 14 de mai sus și să le accepte și

b. să acceseze Aplicația prin browser-ul la care se face referire în paragraful 14 de mai sus și

b. să acceseze Aplicația prin browser-ul la care se face referire în paragraful 14 de mai sus și

17. Aplicația se conectează la Pagina de Internet prin Internet.

18. Funcționalitățile Aplicației se utilizează de către CCC pentru a furniza Serviciile Electronice într-un mod accesibil, facilitând utilizarea de către Utilizator a Paginii de Internet, inclusiv citirea Conținutului.

19. Aplicația utilizează tehnologia ce stochează și obține acordul la elementele de identificare ale Utilizatorului, permițând Aplicației să ruleze în mod offline și salvând preferințele utilizatorului ce nu este autentificat (lucru se implică accesul la memoria dispozitivului mobil). Aplicația stochează ID-ul curent al Utilizatorului până când Utilizatorul se autentifică în Aplicație, modifică pagina de internet a Aplicației într-o Pagină de Internet ce operează într-o altă țară sau dezinstalează (șterge) Aplicația de pe dispozitivul mobil.

20. Pentru a utiliza funcționalitatea Aplicației la care se face referire în capitolul II paragraf 1 litera g) de mai sus este necesar ca Utilizatorul să-și dea acordul voluntar pentru accesarea de către Aplicație a camerei sau serviciului de geolocație pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, acordul voluntar al Utilizatorului pentru primirea notificărilor tip ”push” sau informarea CCC cu privire la preferințele Utilizatorului.

21. Utilizatorul poate oricând revoca acordul la care se face referire în paragraful 20 de mai sus sau (îndepărta) aplicația de pe dispozitivul dumneavoastră mobil prin intermediul setărilor acestui dispozitiv.

22. În situațiile menționate în capitolul VII paragraf 7, CCC are dreptul de a opri sau limita provizoriu furnizarea serviciilor indicate în paragrafele 1 și 2 de mai sus. Într-o astfel de situație, restul dispozițiilor Regulilor se vor aplica în mod corespunzător în relațiile cu Antreprenorii, iar CCC nu va fi responsabil pentru lipsa provizorie a accesului la Pagina de Internet ca urmare a motivelor indicate mai sus.

23. De fiecare dată, CCC va informa Utilizatorii cu privire la suspendarea sau limitarea furnizării serviciilor, trimițând in mesaj corespunzător prin e-mail și postând un mesaj corespunzător pe Pagina de Internet.

24. Suspendarea sau limitarea provizorie a furnizării serviciilor nu afectează drepturile Utilizatorilor rezultate din dispozițiile legii în vigoare, în special dreptul de reziliere a Contractului de Furnizare a Serviciilor.

III. METODE EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ȘI CERERILOR DE INVESTIGARE ȘI REGULI DE ACCESARE A ACESTOR PROCEDURI

In vederea asigurării respectării drepturilor Utilizatorilor/consumatorilor, persoanele fizice care, potrivit legii, au un interes legitim, pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în legătură cu încălcările prevederilor legislatiei in vigoare - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii sau orice alt document legislative care prevede drepturi in seama consumatorilor - ca aceasta să decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva profesioniştilor care au săvârşit sau sunt susceptibili să săvârşească încălcări ale dispozitiilor.

Competenţa constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

IV. LICENȚĂ

1. Drepturile exclusive cu privire la Conținutul furnizat/postat pe Pagina de Internet de către CCC sau contractanții săi, în special drepturile de autor, denumirea Paginii de Internet (marcă înregistrată), elementele grafice incluse în aceasta, software-ul (inclusiv Aplicația) și drepturile din domeniul informațiilor din baza de date sunt protejate de lege și sunt acordate către CCC sau entitățile cu care CCC a încheiat contractele corespunzătoare. Utilizatorul are dreptul de a utiliza Conținutul menționat mai sus, inclusiv Aplicația, în mod gratuit, precum și de a utiliza Conținutul postat conform legii și deja transmis de către alți Utilizatori pe Pagina de Internet, însă doar în scopuri profesionale Utilizarea Conținutului, inclusiv a Aplicației, într-un scop diferit este permisă doar pe baza acordului expres obținut în prealabil, acordat de către entitatea respectivă în scris, sub sancțiunea nulității.

2. Utilizatorul ce prezintă pe Pagina de Internet (inclusiv prin intermediul Aplicației) orice Conținut, în special elemente grafice, comentarii, opinii sau declarații pe FORMULARUL DE CREARE A UNEI POSTĂRI sau oriunde pe Pagina de Internet, acordă prin prezenta firmei CCC o licență non-exclusivă, fără plată de redevențe pentru utilizarea, înregistrarea în memoria computerului, ștergerea, suplimentarea, prezentarea publică, afișarea publică, reproducerea și transmiterea (în special pe Internet) a acestui Conținut, în întreaga lume. Acest drept include dreptul de acordare a sub-licențelor în scopul justificat de implementarea Contractului de Furnizare Servicii (incluzând funcționarea și dezvoltarea Paginii de Internet)

3. Indiferent de dispozițiile de mai sus, Aplicația face obiectul drepturilor de proprietate ale CCC. Accesând Aplicația pe dispozitivul mobil al Utilizatorului, CCC acordă Utilizatorului o licență non-exclusivă de utilizare a Aplicației, inclusiv de reproducere a Aplicației doar în ceea ce privește descărcarea sa pe dispozitivul mobil, accesarea acesteia prin browser de Internet și lansarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Utilizatorului. Utilizatorul poate instala/accesa Aplicația pe orice număr de dispozitive mobile ale Utilizatorului, însă poate instala doar câte o copie a Aplicației pe un dispozitiv mobil.

4. Utilizatorul nu are dreptul, în special, de a traduce, adapta, modifica formatul sau de a efectua orice alte modificări asupra Aplicației, inclusiv asupra codului său sursă, cu excepția situațiilor permise de lege, iar Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza Aplicația în scopuri comerciale.

V. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt procesate de CCC în calitate de operator al datelor cu caracter personal.

2. Furnizarea de către Utilizator a datelor cu caracter personal este voluntară, însă necesară pentru completarea FORMULARULUI de CREARE a unei POSTĂRI și pentru utilizarea anumitor Servicii Electronice.

3. CCC va întreprinde acțiunile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal ce sunt procesate.

4. Datele cu caracter personal furnizate pe Pagina de Internet sau obținute pe baza activității Utilizatorului pe Internet sau obținute prin intermediul Aplicației, sunt procesate de CCC pentru anumite scopuri, menționate, ca parte a formularelor individuale pe Pagina de Internet și descrise în detaliu ca parte a Politicii de Păstrare a Confidențialității disponibile pe Pagina de Internet

5. Ca regulă, în funcție de utilizarea anumitor funcționalități, Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă de protecție a datelor cu caracter personal, dreptul de a obiecta, dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal, de a solicita rectificarea, ștergerea, limitarea procesării și transferului de date.

6. Explicații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunt conținute în tab-ul ”Politică de Păstrare a Confidențialității” disponibil pe Pagina de Internet.

1. REZILIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII ȘI SCHIMBAREA REGULILOR

CCC poate oricând rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor sau orice contract de licență acordată conform capitolului V din Reguli, pe baza unui preaviz de o lună transmis Utilizatorului, din motive importante, prin care se înțeleg (catalog închis):

a. schimbarea dispozițiilor legale ce reglementează furnizarea de servicii electronice de către CCC și care afectează drepturile și obligațiile reciproce stabilite în contractul încheiat între Utilizator și CCC sau o schimbare a interpretării dispozițiilor de mai sus drept rezultat a unor sentințe judecătorești, decizii ordinare, recomandări sau recomandări corespunzătoare unui anumit domeniu din partea oficiilor sau organismelor;

b. modificarea modului de furnizare a serviciilor datorată exclusiv motivelor tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în aceste Reguli);

c. modificarea domeniului sau furnizării serviciilor pentru care se aplică dispozițiile Regulilor ca urmare a introducerii de funcționalități sau servicii noi acoperite de Reguli, de către CCC sau ca urmare a modificării sau retragerii acestora.

2. Declarația CCC în măsura menționată în paragraful 1 de mai sus, transmisă la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în timpul creării Contului sau efectuării unei Rezervări, iar în cazul în care CCC nu are adresa de e-mail a Utilizatorului – ca parte a notificărilor în Aplicație.

3. CCC poate rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor sau orice contract de licență acordată conform capitolului V din Reguli, în baza unui preaviz de șapte zile sau refuzării altor drepturi de utilizare a Paginii de Internet (inclusiv prin intermediul Aplicației) și de a efectua o Rezervare, precum și limita accesul său la un anumit Conținut sau la întregul Conținut, din motive importante, de exemplu, în cazul unei încălcări grave a acestor Reguli de către Utilizator, adică în situațiile în care Utilizatorul (catalog închis) încalcă dispozițiile capitolului II, punctul 10 literele a), c), d), e), f), g), h) din Reguli.

4. Utilizatorului căruia i s-au aplicat dispozițiile paragrafului 3, poate utiliza Pagina de Internet după contactarea prealabilă a CCC (prin Biroul de Servicii Clienți) și poate obține acordul CCC pentru utilizarea în continuare a Paginii de Internet.

5. CCC poate amenda aceste Reguli (cu excepția capitolului VIII din Reguli, ce se aplică Utilizatorilor ce nu sunt Consumatori și se poate modifica oricând pe baza legilor general valabile) în cazul apariției a cel puțin unul dintre următoarele motive importante (catalog închis):

a) schimbarea dispozițiilor legale ce reglementează furnizarea de servicii electronice de către CCC și care afectează drepturile și obligațiile reciproce stabilite în contractul încheiat între Utilizator și CCC sau o schimbare a interpretării dispozițiilor de mai sus drept rezultat a unor sentințe judecătorești, decizii ordinare, recomandări sau recomandări corespunzătoare unui anumit domeniu din partea oficiilor sau organismelor;

b) modificarea modului de furnizare a serviciilor datorată exclusiv motivelor tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în aceste Reguli);

c) modificarea domeniului sau furnizării serviciilor pentru care se aplică dispozițiile Regulilor ca urmare a introducerii de funcționalități sau servicii noi acoperite de Reguli, de către CCC sau ca urmare a modificării sau retragerii acestora.

7. În cazul efectuării de modificări asupra Regulilor, CCC va prezenta un text consolidat al Regulilor prin publicarea pe Pagina de Internet și prin intermediul mesajelor trimise la adresa de e-mail furnizată în timpul încheierii Contractului de Furnizare a Serviciilor de către Utilizator, Părțile considerând că informațiile cu privire la modificare trebuie transmise în așa fel încât Utilizatorul să se poate familiariza cu conținutul lor. În cazul în care CCC nu are adresa de e-mail a Utilizatorului – mesajul cu privire la modificarea Regulilor va fi transmis către Utilizator ca parte a notificărilor Aplicației.

8. Amendarea Regulilor intră în vigoare după 14 zile de la data transmiterii informațiilor cu privire la modificare. În cazul Utilizatorilor care au încheiat un Contract de Furnizare a Serviciilor, ei au dreptul de a rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor în termen de 14 zile de la data notificării lor cu privire la modificarea Regulilor. Amendarea Regulilor nu prezintă relevanță pentru Contractele de Furnizare a Serviciilor, Contractele de Rezervare și Contractele de Vânzare-Cumpărare încheiate de Utilizator și CCC înainte de amendarea Regulilor.

VI. DISPOZIȚII REFERITOARE LA UTILIZATORII CE NU SUNT CONSUMATORI

1. Acest capitol al Regulilor și dispozițiile conținute de acesta se aplică doar Utilizatorilor ce nu au calitatea de Consumatori.

2. În cazul Utilizatorilor ce nu au calitatea de Consumatori, CCC poate rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor sau oricărui contract de licență acordată pe baza capitolului V din Reguli, cu efect imediat și fără a indica motivele, trimițând o declarație corespunzătoare către Utilizator, sub orice formă.

3. Nici CCC nici angajații, reprezentanții autorizați și mandatarii săi nu vor fi responsabili față de Utilizator, subcontractanții, angajații, reprezentații autorizați sau mandatarii săi pentru orice daune, inclusiv pierderea profiturilor, cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate intenționat de aceștia.

4. Orice dispute apărute între CCC și Utilizatorul care nu are calitatea de Consumator vor fi transmise spre soluționare de către instanța competentă ce își desfășoară activitatea în raza sediului CCC.

5. În ceea ce privește Utilizatorii ce nu au calitatea de Consumatori, CCC poate modifica oricând Regulile pe baza dispozițiilor general valabile ale legii.

VII. DISPOZIȚII FINALE

1. Regulile se vor aplica din data de 25.06.2018.

2. Contractele încheiate de CCC sunt încheiate în limba romana

3. Consolidarea, securitatea și accesul la dispozițiile esențiale ale Contractului de Furnizare Servicii încheiat vor intra în vigoare trimițând un e-mail la adresa de e-mail furnizate de Utilizator.

4. CCC asigură măsurile tehnice și organizaționale necesare în măsura asigurării securității funcționalităților sau serviciilor furnizate pe baza Contractului de Furnizare Servicii. Utilizarea Serviciilor Electronice este asociată cu riscurile tipice aferente transmiterii de date prin Internet, cum ar fi distribuirea, pierderea sau accesarea lor de către persoane neautorizate.

5. Conținutul Regulilor este disponibil Utilizatorilor, în mod gratuit la următorul www.CCCShoesMap.eu , unde Utilizatorii le pot vizualiza și lista oricând, precum și în cadrul Aplicației.

6. CCC informează cu privire la faptul că utilizarea Paginii de Internet prin intermediul unui browser de internet sau Aplicații, precum și stabilirea unei conexiuni telefonice cu Biroul de Servicii Clienți, pot genera costuri referitoare la conectarea la Internet (taxă transfer date) sau costuri de conectare telefonică, conform pachetului de tarife ale furnizorului de servicii utilizat de către Utilizator.

7. Pentru aspectele ce nu sunt acoperite de aceste Reguli, se vor aplica dispozițiile general valabile ale legislației poloneze, în special: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştiiși alte dispoziții relevante ale legii general valabile.

8. Alegerea legislației poloneze pe baza acestor Reguli nu privează Consumatorul de protecția acordată pe baza regulilor ce nu poate fi exclusă de un contract dintre CCC și Consumator, prin lege, care, în conformitate cu regulile relevante, ar fi corespunzătoare în absența alegerii.